CAU FFORDD DROS DRO: YR C2161, HEOL Y GELLI, LLANSADWRN, LLANWRDA

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro yr C2161, Heol y Gelli, Llansadwrn, Llanwrda o bwynt 710 metr i’r gogledd-ddwyrain o’r gyffordd â’r C2172 am bellter o 80 metr tua’r gogledd-ddwyrain.

Mae angen cau’r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bydd Dŵr Cymru yn cysylltu pibell ddŵr newydd o ddydd Llun, 7 Ionawr, 2019 am gyfnod o 2 ddiwrnod.

Y ffordd arall ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r gogledd-ddwyrain fydd mynd tua’r de-orllewin ar hyd yr C2161 hyd at y gyffordd â’r A40. Wrth y gyffordd, troi i’r chwith a theithio tua’r gogledd-ddwyrain ar hyd yr A40 hyd at y gyffordd â’r A482. Wrth y gyffordd, troi i’r chwith a theithio tua’r gogledd-orllewin ar hyd yr A482 hyd at y gyffordd â’r C2161. Wrth y gyffordd, troi i’r chwith a theithio tua’r de-orllewin ar hyd yr C2161 i ddychwelyd i fan sydd i’r gogledd-ddwyrain o’r man lle mae’r ffordd ar gau. I’r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r de-orllewin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *