Mae ein pentref wedi’i leoli tua milltir o’r A40, rhwng Llanymddyfri a Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru.

O gwmpas y pentref ceir nifer fawr o ffermydd a thyddynod a rhai o’r golygfeydd gorau yn y Sir!

DCMS Project Funding Secured

Thank you for your incredible patience over the past few months w

Ciosg Ffôn Coch, Llansadwrn

Mabwysiadodd Cyngor Cymuned Llansadwrn y ciosg ffôn yn Llansadwrn

Dyddiad cau cais Cynllun Setliad yr UE (30-Mehefin)

Rydym yn cysylltu â chi ar ran yr elusen Settled, i’ch gwneud yn