Mae ein pentref wedi’i leoli tua milltir o’r A40, rhwng Llanymddyfri a Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru.

O gwmpas y pentref ceir nifer fawr o ffermydd a thyddynod a rhai o’r golygfeydd gorau yn y Sir!

Cyngor Iechyd Cymuned Newyddion

Yn ogystal â gallu cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n di

Newyddion Diweddaraf Covid Sir Gaerfyrddin

Gan fod y sefyllfa yng Nghymru yn newid o ddydd i ddydd, mae Llyw

Cymorth i wella Cysylltedd band eang

Ydy eich cymuned yn gweld hi’n anodd i gael band eang cyflym? Os