Mae ein pentref wedi’i leoli tua milltir o’r A40, rhwng Llanymddyfri a Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru.

O gwmpas y pentref ceir nifer fawr o ffermydd a thyddynod a rhai o’r golygfeydd gorau yn y Sir!

HYSBYSIAD O GYFETHOL

Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru

Fideos codi ymwybyddiaeth / hyrwyddo – Cynghorwyr Cymuned a Thref

Annwyl Gadeirydd a Chlerc i’r Cyngor Mae Un Llais Cymru – gyda ch

Queen’s Platinum Jubilee Beacons

Further to the announcement from Buckingham Palace on 2nd June la