Mae ein pentref wedi’i leoli tua milltir o’r A40, rhwng Llanymddyfri a Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru.

O gwmpas y pentref ceir nifer fawr o ffermydd a thyddynod a rhai o’r golygfeydd gorau yn y Sir!

Eiddo Gwag a heb breswyliaeth

Gofynnwyd i ni lunio rhestr o eiddo yn Sir Gaerfyrddin nad ydyn n

Ragged Robin flower - wildlife image
Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Cyfle newydd cyffrous – Pecynnau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Mae

Llansadwrn Big Lunch 2017
Cinio Mawr 3!

Cyfle arall i gymuned Llansadwrn rannu bwyd blasus a chwmni da CI