Mae ein pentref wedi’i leoli tua milltir o’r A40, rhwng Llanymddyfri a Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru.

O gwmpas y pentref ceir nifer fawr o ffermydd a thyddynod a rhai o’r golygfeydd gorau yn y Sir!

Fideos codi ymwybyddiaeth / hyrwyddo – Cynghorwyr Cymuned a Thref

Annwyl Gadeirydd a Chlerc i’r Cyngor Mae Un Llais Cymru – gyda ch

Queen’s Platinum Jubilee Beacons

Further to the announcement from Buckingham Palace on 2nd June la

DCMS Project Funding Secured

Thank you for your incredible patience over the past few months w