Mae ein pentref wedi’i leoli tua milltir o’r A40, rhwng Llanymddyfri a Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru.

O gwmpas y pentref ceir nifer fawr o ffermydd a thyddynod a rhai o’r golygfeydd gorau yn y Sir!

Diogelu Cymru gyda’n Gilydd.

Penawdau Newyddion “Dod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar g

Cylchlythyr mis Mai CIC Hywel Dda

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda Newyddion

Diweddariad Cyngor Sir Gâr

Cronfa Ymateb Cymunedol COVID- 19 Sir Gar Mae cronfa grant newydd