Mae ein pentref wedi’i leoli tua milltir o’r A40, rhwng Llanymddyfri a Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru.

O gwmpas y pentref ceir nifer fawr o ffermydd a thyddynod a rhai o’r golygfeydd gorau yn y Sir!

Sul y Cofio

Oherwydd cyfyngiadau COVID 19 fel pentref byddwn yn arsylwi 2 fun

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda Newyddion

COVID-19: Beth alla i ei wneud i amddiffyn fy hun, fy nheulu, fy

Poppy-cakes
Cofio 2020

Mae cyfnod y Cofio yn hanfodol bwysig i bob un ohonom, er mwyn in