Mae ein pentref wedi’i leoli tua milltir o’r A40, rhwng Llanymddyfri a Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru.

O gwmpas y pentref ceir nifer fawr o ffermydd a thyddynod a rhai o’r golygfeydd gorau yn y Sir!

Llansadwrn Big Lunch 2017
Cinio Mawr 3!

Cyfle arall i gymuned Llansadwrn rannu bwyd blasus a chwmni da CI

Cronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Hoffwn eich hysbysu bod y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Mr Dafy

YNGHYLCH : CAU FFORDD DROS DRO – C2169 TALYLLYCHAU, LLANDEIL

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro yr C2169, Talyllychau, Ll