Mae ein pentref wedi’i leoli tua milltir o’r A40, rhwng Llanymddyfri a Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru.

O gwmpas y pentref ceir nifer fawr o ffermydd a thyddynod a rhai o’r golygfeydd gorau yn y Sir!

Dyddiad cau cais Cynllun Setliad yr UE (30-Mehefin)

Rydym yn cysylltu â chi ar ran yr elusen Settled, i’ch gwneud yn

Sgam gwe-rwydo Facebook – neges gan Heddlu Dyfed Powys

Os fyddwch chi’n derbyn neges drwy Facebook yn holi “ai ti yw hwn

Brys – Diweddariad Band Eang

Yn dilyn ymgyrch y Gronfa Uwchraddio Band Eang, efallai eich bod