Ffilm Nadolig

Gobeithio gallwch chi ymuno â ni yn nhafarn y Sexton’s ddydd Gwener 21 Rhagfyr am ddwy ffilm Nadolig.

Am 4pm – The Nightmare before Christmas

Ac am 7pm – Miracle on 34th Street (Rhagor o fanylion am y ffilmiau isod…)

Bydd mynediad i’r ddwy ffilm AM DDIM. Diolch yn fawr i bwyllgor Darllenfa Llansadwrn am gefnogi’r digwyddiad ac i Cliff yn y Sexton’s am y croeso.

Bydd swper ar gael gan Gardd Sadwrn hefyd. Bydd dewis o gŵn poeth organig gan gynnwys rhai llysieuol (gyda’r holl drimins), tsili Gardd Sadwrn gyda phwmpen wedi’i rhostio a ffa, gyda hufen sur neu salsa neu India corn, creision tortilla a chaws. Bydd dewis o blât mawr neu blât bach, yn dibynnu faint o chwant bwyd fydd arnoch chi.

Pwdin i’w gyhoeddi…

Y ffilmiau

4pm – The Nightmare before Christmas

Mae Tim Burton yn cyfuno’r Nadolig a Chalan Gaeaf mewn animeiddiad unigryw o 1993 sy’n iasol ac yn dwymgalon ar yr un pryd. Mae’r ffilm yn dilyn stori Jack Skellington, brenin Tre Calan Gaeaf, sy’n syrthio dryw borth hud i Dre’r Nadolig, ac yn penderfynu dathlu’r ŵyl, gan arwain at ganlyniadau dychrynllyd a difyr.

Hyd y ffilm 73 munud, Tystysgrif PG.

7pm-9pm Miracle on 34th Street!

Yn y clasur Nadoligaidd hwn, mae hen ddyn o’r enw Kris Kringle (Edmund Gwen) yn cymryd lle Siôn Corn yn siop Macy’s ar Ddiwrnod Diolchgarwch am fod y dyn a oedd i fod i wneud hynny wedi meddwi. Mae Kringle mor boblogaidd mae’n cael ei wahodd yn ôl yn gyson i’r siop yng nghanol Manhattan, ond mae cwsmeriaid a gweithwyr eraill y siop yn cael sioc pan fo Kringle yn dweud wrthynt mai ef yw’r Siôn Corn go iawn. Mae hynny’n arwain at achos llys i asesu ei iechyd meddwl, ac yn bwysicach fyth, a yw e’n dweud y gwir.

Hyd y ffilm 96 munud, Tystysgrif U.