Cyngor Cymuned

Mae’r Cyngor Cymuned yn cwrdd yn yr Ystafell Ddarllen, Llansadwrn. Mae’r Cyngor yno i gynrychioli pobl Llansadwrn a’r cylch ac i ddeilio â materion o bwys lleol.

Mae Cynghorau Cymuned yn gyfrifol am faterion lleol megis trafnidiaeth, prosiectau lleol, goleuadau, baw cŵn a gweithgareddau yn ymwneud â thwristiaeth. Nid yw’r aelodau yn derbyn tâl a chânt eu hethol am gyfnod o bedair blynedd. Maen nhw yno i gynrychioli’r bobl sy’n byw yn eu hardal leol.

Dyma eich cynrychiolwyr presennol ar Gyngor Cymuned Llansadwrn:

2020/2021

Cadeirydd/Chairman:

Counc. C. Powell
Cwmllynfe Isaf
Llansadwrn
Carmarthenshire
SA19

Is-Cadeirydd/Vice-Chairman:

Counc. Trish Evans
Bellview
Llansadwrn
Llanwrda
Carms.
SA19 3LF

Counc. J. M. Evans, Langshon, Waun Clyn Da, Llansadwrn, Carmarthenshire, SA19 8HH

Cyng. L. Jones, Maesporth, Llansadwrn, Carmarthenshire, SA19 8HH

Counc. C. Jones, Brynheulog,Llansadwrn, Carms, SA19 8LN

Counc. C. Hudson, Werngelli, Llansadwrn, Carms., SA19 8HY

Cyfethol Aelodau

Councillor C. Eady, Lle yr Enfys, Llansadwrn, Carmarthenshire,  Rhif ffôn/Tel. No.  01550 777348  

Councillor L. Rowlands, Maes yr Awel, Llansadwrn, Carmarthenshire, SA19 8LF Rhif ffôn/Tel. No.  01550 777559 

Swyddogion eraill y Cyngor

County Councillor: Arwel Davies, Berrisbrooke Farm, Porthyrhyd, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8HD – 01558 650283.  TAJDavies@carmarthenshire.gov.uk

Clerc/Clerk: Joy Waters, 56 Heol Rhydaman, Tycroes, Rhydaman, SA18 3QN
Rhif ffôn/Tel. No.: 01269 594157
joywaters@hotmail.co.uk

Cyfrifon Archwiliedig

Hysbysiad Archwilio 2019-2020

Archwilio Llansadwrn 2019

Archwiliad Blynyddol (C)

Cofnodion

Chwefror 2021

Llansadwrn Chwefror 2021 CYNGOR CYMUNEDO LLANSADWRN Cofnodion cyfarfod Timau

Ionawr 2021

Llansadwrn Ionawr 2021 CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN Cofnodion cyfarfod Timau

Tachwedd 2020

Llansadwrn Tachwedd 2020 CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN Cofnodion cyfarfod rhithwir

Mawrth 2020

Llansadwrn Mawrth 2020   CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN Cofnodion cyfarfod

Chwefror 2020

Llansadwrn Chwefror 2020 Feb

Ionawr 2020

Llansadwrn Ionawr 2020

Tachwedd 2019

Llansadwrn Tachwedd 2019

Hydref 2019

 Llansadwrn Hydref 2019

Medi 2019

Llansadwrn Medi

Gorffennaf 2019

Gorffennaf 2019

Mehefin 2019

Llansadwrn Mehefin 2019

Mai 2019

Llansadwrn Mai 2019

Ebrill 2019

Llansadwrn Ebrill 2019 CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN Cofnodion cyfarfod Cyngor

Mawrth 2019

Llansadwrn Mawrth CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned

Chwefror 2019

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llansadwrn a

Ionawr 2019

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llansadwrn a