Cyngor Cymuned

Mae’r Cyngor Cymuned yn cwrdd yn yr Ystafell Ddarllen, Llansadwrn. Mae’r Cyngor yno i gynrychioli pobl Llansadwrn a’r cylch ac i ddeilio â materion o bwys lleol.

Mae Cynghorau Cymuned yn gyfrifol am faterion lleol megis trafnidiaeth, prosiectau lleol, goleuadau, baw cŵn a gweithgareddau yn ymwneud â thwristiaeth. Nid yw’r aelodau yn derbyn tâl a chânt eu hethol am gyfnod o bedair blynedd. Maen nhw yno i gynrychioli’r bobl sy’n byw yn eu hardal leol.

Dyma eich cynrychiolwyr presennol ar Gyngor Cymuned Llansadwrn:

2018/2019

Cadeirydd/Chairman:

Counc. J. M. Evans
Langshon
Waun Clyn Da
Llansadwrn
Carmarthenshire
SA19 8HH

Is-Cadeirydd/Vice-Chairman:

Counc. C. Powell
Cwmllynfe Isaf
Llansadwrn
Carmarthenshire
SA19

Cynghorydd/Councillors

Cyng. L. Jones, Maesporth, Llansadwrn, Carmarthenshire, SA19 8HH

Counc. C. Jones, Brynheulog,Llansadwrn, Carms, SA19 8LN

Counc. M. Davies, Cwmrhew, Hafod Bridge, Llanwrda, Carms., SA19 8BR

Counc. C. Hudson, Werngelli, Llansadwrn, Carms., SA19 8HY

Counc. J. Couch, Capel Seion, Llanwrda, Llansadwrn, Carms. SA19 8HL

 

 

Swyddogion eraill y Cyngor

County Councillor: Arwel Davies, Berrisbrooke Farm, Porthyrhyd, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8HD – 01558 650283.  TAJDavies@carmarthenshire.gov.uk

Clerc/Clerk: Joy Waters, 56 Heol Rhydaman, Tycroes, Rhydaman, SA18 3QN
Rhif ffôn/Tel. No.: 01269 594157
joywaters@hotmail.co.uk

Cofnodion
Agenda Feb 2019

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN COMMUNITY COUNCIL Clerc/Clerk: Mrs Joy

Minutes November 2018

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN COMMUNITY COUNCIL Minutes of the meetin

October 2018 Community Council Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN COMMUNITY COUNCIL Minutes of the meetin

September 2018 Community Council Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN COMMUNITY COUNCIL Minutes of the meetin

Agenda November 2018

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN COMMUNITY COUNCIL Clerc/Clerk: Mrs Joy

Agenda October 2018

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN COMMUNITY COUNCIL Clerc/Clerk: Mrs Joy

July 2018 Community Council Minutes

Minutes of the meeting of Llansadwrn Community Council held at th

June 2018 Community Council Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN COMMUNITY COUNCIL Minutes of the meetin

May 2018 Community Council Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN COMMUNITY COUNCIL Minutes of the meetin

April 2018 Community Council Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN COMMUNITY COUNCIL Minutes of the meetin