Llwyddiant cenedlaethol i Sinema Sadwrn – Cymdeithas Ffilmiau Newydd Orau 2018

Mae Sinema Sadwrn, sinema gymunedol newydd sy’n cynnal dangosiadau bob mis yn Narllenfa Llansadwrn, yn falch iawn o gael ei henwi’n ‘Gymdeithas Ffilmiau Newydd Orau 2018’ yng ngwobrau Cinema for All, a gynhaliwyd ym mis Medi.

Lluniodd panel o feirniaid restr fer yn cynnwys sinemâu o Lerpwl, Manceinion, Llundain, Slough a chanolbarth Lloegr, ond Sinema Sadwrn a ddaeth i’r brig. Yn ôl y beirniaid,

““Ers ei sefydlu llai na blwyddyn yn ôl, mae’r grŵp yma wedi dechrau arni’n syth gan ychwanegu adnodd poblogaidd, mawr ei angen, at ei gymuned wledig. Gyda dulliau marchnata gwych, cynulleidfaoedd da a rhaglen ddifyr a chytbwys o ffilmiau, mae’r grŵp hwn wedi gosod sylfaen gref ar gyfer y dyfodol. Mae’n glir fod ganddynt weledigaeth, strategaeth i’w chyflawni, a ffyrdd o werthuso hyn oll yn llwyddiannus – sy’n gamp fawr ar gyfer cymdeithas newydd.””

Sinema Sadwrn accepting the award from the mayor of Sheffield Magid Paddington 2 showing at Sinema Sadwrn
<
>
Sinema Sadwrn accepting the award from the mayor of Sheffield Magid

Teithiodd dau o wirfoddolwyr y sinema, Drew Moxham a Lisa Denison, i seremoni arbennig yn Sheffield i gasglu’r wobr gan Arglwydd Faer y ddinas, Magid Magid. Roedd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn penwythnos o weithdai a dangosiadau yng nghwmni aelodau o sinemâu cymunedol eraill o bob cwr o’r DU.

“Roedd hi’n dipyn o sioc ennill y wobr, ac roedd hi’n hyfryd clywed cymaint o eiriau caredig, cyngor a chefnogaeth gan yr holl grwpiau eraill a oedd yn rhan o’r digwyddiad. Gobeithio i ni lwyddo i chwifio’r faner dros Gymru a hybu sinemâu gwledig”, meddai Lisa.

Mae’r wobr yn deyrnged wych i waith caled gwirfoddolwyr Sinema Sadwrn. Ers eu dangosiad cyntaf ym mis Mawrth eleni, mae’r tîm wedi cyflwyno rhaglen amrywiol o gomedïau, dramâu a chlasuron.

Maent hefyd yn frwd dros hybu ffilmiau o Gymru drwy raglen reolaidd o ffilmiau byrion a ffilmiau nodwedd. Ym mis Gorffennaf, mentrodd y criw allan o’r Ddarllenfa i gynnal dangosiad am ddim o ‘The Greatest Showman’, a ariannwyd yn garedig gan noddwyr lleol, fel rhan o Barti Mawr Llansadwrn ar y cae cymunedol. Ym mis Awst, cynhaliwyd dangosiad i deuluoedd o ‘Paddington 2’ yn y Sexton Arms, gyda dewis o fwyd blasus wedi’i ddarparu gan Gardd Sadwrn.

Bydd Sinema Sadwrn yn dychwelyd i’r Ddarllenfa ym mis Hydref i ddangos tair ffilm ddogfen am Gymru wledig, gyda chefnogaeth Canolfan Ffilm Cymru.

Y brif ffilm fydd ‘Sleep Furiously‘, gan Gideon Koppel, ffilm delynegol ei naws am fynd a dod yng nghymuned Trefeurig. Bydd dwy ffilm fer yn rhan o’r arlwy hefyd: ‘A Good Bitch’, gan Rhys Edwards, am deulu ffermio yn y gogledd a’u cŵn defaid; a ‘Dial-a-Ride’, gan Superfolk Films, sy’n ddarlun teimladwy o’r teithwyr ar wasanaeth bws cymunedol ym Mannau Brycheiniog.

Bydd lluniaeth ysgafn, cyflwyniad byr a chyfle i sgwrio ar ôl gwylio’r ffilmiau.

I gael rhagor o wybodaeth am ddangosiadau Sinema Sadwrn, chwiliwch am dudalen Sinema Sadwrn ar Facebook. Croeso i bawb.

Lluniau gan Mark Epstein