Gwybodaeth i Drigolion

Casgliad Bin ac Ailgylchu

Recycling calendar 2018 PDF to download

Beth allaf ei roi yn fy mag glas?

Papur/Carden – Papur newydd/cylchgronau, catalogau, cyfeirlyfrau ffôn, post di-ofyn, papur ysgrifennu, papur wedi’i ddarnio, amlenni, cartonau bwyd a diod, bocsys grawnfwyd, bocsys cardbord, tiwbiau rholiau papur tŷ bach/papur cegin, bocsys wyau, cloriau prydau bwyd parod

Plastig – Poteli plastig, potiau iogwrt, tybiau margarîn, basgedi plastig/cynwysyddion prydau parod, cambrenni cotiau plastig, ffilm blastig

Metelau – Caniau bwyd a diod, erosolau, caeadau potiau jam, ffoil

Na, peidiwch â’u cynnwys…

Hancesi papur/papur cegin, cardbord wedi ei drochi â bwyd, sosbenni, metel sgrap, bagiau plastig, polystyren, papur wal, tuniau paent, dillad/esgidiau, gwydr, teganau, cambrenni cotiau pren, eitemau trydan, casetau fideo, cryno-ddisgiau/DVDs, gwastraff gardd, cewynnau/tyweli misglwyf, pecynnau/hambyrddau bwyd anifeiliaid anwes.

Please note these dates have been taken from the Council’s website – if in doubt check with the council Rubbish and Recycling Collections

No Events

Rhoi gwybod am finiau sydd heb eu casglu

The mobile library service visits Llanwrda Mondays outside the old Post Office and Shop

Route and times

Tref / Pentref Diwrnod ac Amser Man aros
Cilycwm Dydd Llun, 10:00 – 11:00 Cilfan gyferbyn y tai cyngor
Llanwrda Dydd Llun, 11:15 – 12:15 Swyddfa Bost
Llanddeusant Dydd Llun, 13:15-14:15 Nesaf i’r blwch post
Llanfynydd Dydd Llun, 15:00 – 16:00 Tafarn Pen y Bont

Cyfleusterau a Gwasanaethau
Mynediad i iPads
Wi-Fi cyhoeddus am ddim
Argraffu di-wifr
Llungopio
Sganio
Llyfrau cynnwys dewis o deitlau Print Bras

Route 281

Arbedwch arian gyda Clwb Tanwydd Llanymddyfri e-bostiwch: llandoveryanddistrictfuelclub@gmail.com ffôn 01550 750220