Gwybodaeth i Drigolion

Casgliad Bin ac Ailgylchu

Recycling calendar 2018 PDF to download

Beth allaf ei roi yn fy mag glas?

Papur/Carden – Papur newydd/cylchgronau, catalogau, cyfeirlyfrau ffôn, post di-ofyn, papur ysgrifennu, papur wedi’i ddarnio, amlenni, cartonau bwyd a diod, bocsys grawnfwyd, bocsys cardbord, tiwbiau rholiau papur tŷ bach/papur cegin, bocsys wyau, cloriau prydau bwyd parod

Plastig – Poteli plastig, potiau iogwrt, tybiau margarîn, basgedi plastig/cynwysyddion prydau parod, cambrenni cotiau plastig, ffilm blastig

Metelau – Caniau bwyd a diod, erosolau, caeadau potiau jam, ffoil

Na, peidiwch â’u cynnwys…

Hancesi papur/papur cegin, cardbord wedi ei drochi â bwyd, sosbenni, metel sgrap, bagiau plastig, polystyren, papur wal, tuniau paent, dillad/esgidiau, gwydr, teganau, cambrenni cotiau pren, eitemau trydan, casetau fideo, cryno-ddisgiau/DVDs, gwastraff gardd, cewynnau/tyweli misglwyf, pecynnau/hambyrddau bwyd anifeiliaid anwes.

Please note these dates have been taken from the Council’s website – if in doubt check with the council Rubbish and Recycling Collections

Date/Time Event
08/12/2020
1:30 am - 11:00 am
Ailgylchu
15/12/2020
1:15 am - 11:00 am
Bagiau du
22/12/2020
1:30 am - 11:00 am
Ailgylchu
29/12/2020
1:15 am - 11:00 am
Bagiau du
05/01/2021
1:30 am - 11:00 am
Ailgylchu

Rhoi gwybod am finiau sydd heb eu casglu

The mobile library service visits Llanwrda Mondays outside the old Post Office and Shop

Route and times

Tref / Pentref Diwrnod ac Amser Man aros
Cilycwm Dydd Llun, 10:00 – 11:00 Cilfan gyferbyn y tai cyngor
Llanwrda Dydd Llun, 11:15 – 12:15 Swyddfa Bost
Llanddeusant Dydd Llun, 13:15-14:15 Nesaf i’r blwch post
Llanfynydd Dydd Llun, 15:00 – 16:00 Tafarn Pen y Bont

Cyfleusterau a Gwasanaethau
Mynediad i iPads
Wi-Fi cyhoeddus am ddim
Argraffu di-wifr
Llungopio
Sganio
Llyfrau cynnwys dewis o deitlau Print Bras

Route 281

Arbedwch arian gyda Clwb Tanwydd Llanymddyfri e-bostiwch: llandoveryanddistrictfuelclub@gmail.com ffôn 01550 750220