Llansadwrn 2121

Ddiwedd 2020 cafodd Graham Craig (Brynhyfryd) ei ysbrydoli gan lyfr The Good Ancestor a dechreuodd feddwl am Lansadwrn yn 2121 a thu hwnt.

Beth allwn ni wneud heddiw i helpu’r gymuned i ddod, pa fath o etifeddiaeth ydyn ni’n moyn ei gadael?

Ei syniad gwreiddiol oedd cael 21 o bobl yn y pentre a’r cylch i blannu coeden derwen ddigoes yn eu gerddi neu ar eu tir yn 2021.

Ychydig ddiwrnodau ar ôl anfon ebost at ffrindiau, roedd 13 lleoliad wedi cael eu cadarnhau! Os hoffech chi gymryd rhan, anfonwch ebost at graham.craig@gmail.com.

Gall y coed dyfu hyd at 20-40 metr o uchder felly bydd angen tipyn o le!

Y bwriad yw prynu coed ifanc gan Coed Cadw ac wedyn eu plannu nhw ym mis Chwefror.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *