Hunt for the Wilderpeople

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 25/01/2019
7:00 pm - 10:00 pm

Location
Reading Room

Categories


Ar ôl byw yn y ddinas a symud o un teulu maeth i’r nesaf, daw Ricky i gefn gwlad Seland Newydd i droi dalen newydd. Mae’n setlo’n dda gyda’i deulu maeth newydd: Aunt Bella, sy’n dwlu arno, Uncle Hec, hen ddyn crintachlyd, a’r ci Tupac.

Ar ôl trychineb sy’n golygu y gallai Ricky gael ei anfon at gartref arall, mae e’n dianc i’r coed gyda Hec.

Gyda’r awdurdodau ar eu holau, mae’n rhaid i Ricky a Hec ystyried eu hopsiynau: darfod mewn gogoniant neu roi eu gwahaniaethau o’r neilltu a dysgu i oroesi fel teulu.
Tystysgrif: 12A, Hyd: 1 awr 37 munud