Amnestau gwastraff yn Llanymddyfri

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 15/09/2018
8:00 am - 12:00 pm

Location
Llandovery Mart

Categories


Mart Llanymddyfri

Gellir dod â’r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref i amnest gwastraff a theiars, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu.  Derbynnir gwastraff gardd.

Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar domestig; fodd bynnag, ni dderbynnir teiars tractorau na theiars lorïau.

Ni dderbynnir yr eitemau gwastraff peryglus canlynol e.e. paent (tuniau paent gwag yn unig), tiwbiau fflwrolau, batris, cemegion, poteli nwy, asbestos, gwastraff masnach, gwastraff adeiladu, gwastraff amaethyddol, dim gwydr e.e. darnau o wydr na chelfi sy’n cynnwys gwydr.

Ar agor i’r cyhoedd rhwng 8am a 12pm.

Cynghorir preswylwyr i wahanu eu gwastraff ac i ddod â phrawf o’u cyfeiriad neu ni chânt fynediad.