Llansadwrn Community Garden / Gardd Gymunedol Llansadwrn

Community garden crop

Gardd i Bawb

Sefydlwyd Gardd Gymunedol Llansadwrn ym mis Tachwedd 2018. Tra gallwn gymryd yn ganiataol weithiau ein bod ni’n cael ein hamgylchu gan diroedd glas, teimlodd nifer fawr o bobl yn ein cymuned bod angen am le cymunedol yn yr awyr agored er budd pawb.

Awgrymwyd yr hen ardd, oedd ar un adeg ar y cae cymuned, fel y safle.

Nod tymor hir y prosiect yw iddi fod yn nodwedd barhaol, sy’n dod â’r gymuned at ei gilydd, gan ddarparu cyfleoedd eang er mwyn ymlacio, garddio, ymarfer corff, a dysgu, gan obeithio byddai’n gwneud lles i bawb yn y pentre.

Rhagwelir y bydd i ddechrau yn ardal gynnal a chadw syml, â sied, meinciau, bylbiau i’w cynefino dan dair neu bedair coeden (efallai rhywiogaethau o goed ffrwythau lleol), tomenydd cynefin, ac efallai pwll.

Datblygir syniadau ymhellach er enghraifft, cerfluniau helyg, gwelâu uchel, blychau o gwmpas y pentre, gwneud bocsys ystlumod, teithiau cerdded dwyieithog, a lle i blant lleol ac oedolion ddysgu gyda’i gilydd.

Flowers bringing beauty to community spaces Llansadwrn 1962 aerial shot with view of old garden on the community field Rhandir Garden Llansadwrn IMG_5764 Rhandir-Sadwrn-meeting IMG_5772 Rhandir-Llansadwrn-Llansadwrn-community-garden-top-corner Rhandir-Llansadwrn-Llansadwrn-community-garden Rhandir Llansadwrn Garden and orchard map Community-Garden.jpg Chillis-from-Gardd-Sadwrn
<
>
Llansadwrn 1962 aerial shot with view of the original garden on the community field

Diddordeb mewn darganfod mwy?

Contact the Garden Committee

If you are interested please get in touch (any information you share will only be used to get in touch about the garden and associated projects)

  Community Garden News / Newyddion Gardd Gymunedol

  Llansadwrn Big Lunch 2017
  Cinio Mawr 3!

  Cyfle arall i gymuned Llansadwrn rannu bwyd blasus a chwmni da CI

  llansadwrn-gardeners-Feb-2019-planting
  Gardd Gymunedol Llansadwrn Community Garden – Chwefror 2019

  First planting Digwyddodd y gwaith cyntaf yn Ardd Gymunedol Llans

  Afal Tin-yr-Wydd
  Newyddion Gardd

  Ers yr ymgynhoriad cymunedol ym mis Tachwedd bu’r gwirfoddolwyr s