Ystafell Ddarllen Llansadwrn

Llansadwrn Reading Room Saturday Books

Mae’r Ddarllenfa yng nghanol y pentref ac mae’n cael ei defnyddio gan amrywiaeth o grwpiau lleol. Mae ar gael i’w llogi am bris rhesymol – defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â’r Ddarllenfa i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’r Ddarllenfa ar agor bob bore Sadwrn i chi gael benthyg llyfrau a DVDs, cael dishgled a chlonc, prynu coffi/te/siocled Masnach Deg a chlywed beth sy’n digwydd yn y pentref. Mae Hyb Bwyd y Mynydd Du yn dosbarthu yma ar ddydd Sadwrn hefyd.

Y Ddarllenfa fywiog.

Reading Room lending library

Llyfrgell y Ddarllenfa

Beth sy’n digwydd

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am logi’r Ddarllenfa


  Wedi’i lleoli yng nghanol y pentref ger tafarn y Sextons, Y Cae Cymuned ac eglwys hynafol Llansadwrn, mae’r ystafell hon llawn cyfarpar addas ar gyfer unrhyw achlysur ac mae ar gael i’w llogi drwy gydol y flwyddyn.

  Ar hyn o bryd mae’n cael ei defnyddio ar gyfer y canlynol:

  • Cyfarfodydd – e.e. Y Cyngor Cymuned, Pwyllgor y Sioe ayyb.
  • Sesiynau Hyfforddi – e.e. Nyddwyr a Gwehyddion, Yoga ayyb.
  • Partïon Plant
  • Mudiadau i bobl ifainc
  • Dathliadau- Gwleddau Priodas, Penblwyddi
  • Digwyddiadau codi arian – Ffeiriau Sborion, Gwerthiannau
  • Partïon te a swperi
  • Nodweddion

  Gwres: stôr dwymwyr a gwresogyddion ar y wal
  Cegin: Llestri, cyllyll a ffyrc, gwydrau, peiriant golchi llestri, gwresogydd platiau, rhewgell, meicro-dôn – popeth ar gyfer achlysuron arbennig.

  Cyfleusterau

  • Parcio
  • Mynediad i gadeiriau olwyn
  • Toiled hygyrch
  • Mynediad fflat

  Costau Llogi ar gyfer 2014

  1-2 awr = £ 6.00
  2-5 awr = £12.00
  Drwy’r dydd = £20.00
  Penwythnos hir: i’w drafod
  Llogwch drwy Cliff Cowell – Y Sextons – Ffôn: 01550 777099

  Y pentref sy’n berchen ar yr Ystafell Ddarllen. (Rhif Elusen Gofrestredig. 700666) gyda Thîm Rheoli o wirfoddolwyr.