Welsh Learners’ Service

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 15/09/2019
2:15 pm - 4:30 pm

Location
Capel Sant Dewi

Categories


WELSH LEARNERS’ SERVICE ON SUNDAY 15 SEPTEMBER CAPEL DEWI SANT
Lampeter Road, Llanwrda at 2.15pm

A WARM WELCOME TO ALL WHO ARE LEARNING ‘THE LANGUAGE OF HEAVEN’!

After this simple service there will be light refreshments. You will have a chance to speak (and listen) with a very supportive group

Resources available from the Vicar, Viv Sayer

01550 777200

  GWASANAETH I DDYSGWYR DDYDD SUL 15 MEDI CAPEL DEWI SANT
  Heol Llambed, Llanwrda am 2.15yp

  CROESO CYNNES I BAWB SY’N DYSGU ‘IAITH Y NEFOEDD’!

  Ar ôl y gwasanaeth syml hwn bydd lluniaeth ysgafn.
  Fe gewch chi gyfle i siarad (a gwrando) gyda grŵp o bobl cefnogol iawn

  Adnoddau ar gael oddi wrth y Ficer, Viv Sayer

  01550 777200